Ajuts

VII Ajuts de de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar a estudiants de Batxillerat per a la realització de Treballs de Recerca, 2023.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca la setena  edició dels Ajuts per a la realització de treballs de recerca per a estudiants de batxillerat. Els treballs han d’estar centrats en el patrimoni natural de les Guilleries i, preferiblement, fer referència a temàtiques d’aigua i natura. Podrà sol·licitar un ajut qualsevol estudiant que cursi el batxillerat en algun Centre d’Educació Secundària de Catalunya.

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 400 € i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal docent i investigador de la UdG i la UVic-UCC

La sol·licitud i la proposta de projecte de recerca es poden presentar fins el dia 31 de març de 2023, inclòs.

Les Bases dels Ajuts per a treballs de recerca de batxillerat i la documentació necessària per a poder-hi optar, les trobareu als enllaços següents:

1) Bases ajuts Batxillerat Càtedra Aigua 2023
2) Imprès sol·licitud ajuts Càtedra Aigua 2023
3) Proposta projecte ajuts Càtedra Aigua 2023

Per a més informació: catedraaqua@santhilari.cat