Notícies

Presentació dels treballs de recerca d’estudiants de batxillerat guardonats per la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar l’any 2020

La pandèmia no ha aconseguit aturar els joves investigadors. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial dels Boscos i el Dia Mundial de l’Aigua, els dies 21 i 22 de març d’enguany,  respectivament, la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar difon els dos treballs guanyadors dels IV Ajuts a Treballs de Recerca d’estudiants de Batxillerat. L’any 2020, els estudiants becats han estat Josep Farrés Palomeras, de l’Institut Anton Busquets i Punset, de Sant Hilari Sacalm, i Maria Aguilera Masnou, de l’Institut Montsoriu, d’Arbúcies. Els estudiants han preparat les presentacions dels seus treballs en format de píndola multimèdia, que poden ser consultades al web de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

Podeu veure els videos de les presentacions als següents enllaços:Presentació Josep Farrés” “Presentació Maria Aguilera

Josep Farrés ha investigat la presència de gas radó a l’interior dels habitatges a Sant Hilari Sacalm. El radó és un gas radioactiu que s’emet de manera natural, habitualment en molt baixes concentracions, a partir de terrenys de composició granítica, com és el cas de Sant Hilari. Encara que es dissipa ràpidament, en espais tancats pot arribar a assolir concentracions que, en cas d’exposicions perllongades, poden ser un factor de risc ambiental rellevant envers malalties carcinogèniques. En Josep ha determinat els nivells de radó a tipologies diverses d’espais interiors i amb diferents condicions constructives i d’ús. Ha detectat que, en algunes circumstàncies, es superen els llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Del seu estudi, es conclou que solucions senzilles, com una ventilació regular o la introducció d’aïllaments adequats a l’estructura de les edificacions, són les millors mesures per mantenir a ratlla el radó. El Dr. Carles Roqué Pau, del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental de la UdG, ha assessorat aquest estudiant en el desenvolupament del treball.

D’altra banda, Maria Aguilera s’ha centrat en l’estudi dels microplàstics a la riera d’Osor. Els microplàstics (partícules sintètiques de mida diminuta i molt difícil degradació) fa dècades que són presents al medi, especialment als mars i oceans, però no ha estat fins recentment que s’ha constatat l’impacte que produeixen, també, als ecosistemes fluvials. La Maria ha mostrejat i analitzat en detall l’aigua de la riera d’Osor, aigua avall de Sant Hilari Sacalm, abans i després de l’estació depuradora municipal. Fent servir recursos pràcticament casolans (condicionats per la pandèmia) i amb solucions veritablement enginyoses, la Maria ha constatat que el tipus de microplàstics predominants són les microfibres i que el seu origen és tant a la xarxa de col·lectors pluvials que drenen els carrers de la població, com a les aigües residuals que procedeixen dels habitatges. A la vegada, ha demostrat la baixa eficàcia de la depuradora a eliminar-los, posant de manifest que és una instal·lació que no està pensada per fer front a aquests contaminants emergents. Aquesta recerca ha comptat amb el suport de la Dra. Meritxell Abril Cuevas i el Dr. Lorenzo Proia, del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca anualment aquests ajuts, que incentiven la realització de projectes de recerca científica per part d’estudiants de batxillerat a l’entorn del patrimoni natural de les Guilleries, especialment en les temàtiques d’aigua i natura. A més de dotar cada estudiant amb 300 € i el seu institut respectiu amb 100 € més, els alumnes becats gaudeixen de l’assessorament i els mitjans tècnics de grups de recerca de la UdG i la UVic-UCC, per mitjà de la tutorització per part de professores/s investigadores/s expertes/s en la seva temàtica.


Els ajuts serveixen com una primera aproximació dels estudiants al món de la recerca i la universitat, tot incentivant el seu interès per la ciència i el coneixement. Alhora, els permet entrar en contacte directe amb equips de recerca d’alt nivell. “Per a algú de 16-17 anys, això té un impacte enorme en la seva formació”, indica Marc Ordeix, codirector de la Càtedra per la UVic-UCC. A la vegada, pretenen servir-los d’ajuda per a aclarir el seu horitzó acadèmic més immediat, proporcionant-los suport econòmic per investigar allò que han triat perquè els agrada o els interessa. David Soler, codirector de la Càtedra per la UdG, hi afegeix: “De les quatre edicions celebrades fins ara, un 75% dels beneficiaris dels ajuts han estat noies, fet que demostra que elles estan capacitades sobradament per assumir un rol destacat en el món de la recerca científica i tecnològica”. Per Georgina Vilà, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, “aquests nois i noies aviat deixaran els seus pobles per cursar els estudis superiors. Per això és tan important que puguin desenvolupar treballs basats en problemàtiques reals i que els afecten de prop. Aquesta experiència reforça el vincle amb el seu territori natal”. Marc Ordeix i David Soler ho reblen: “i, en el futur, els recordarà que la recerca també es pot fer al costat de casa”.

 

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convocarà properament la cinquena edició dels ajuts de recerca per a estudiants de batxillerat 2021.