Notícies

La qualitat de l’aigua de les fonts de les Guilleries per al seu consum i ús en regadiu, temàtiques dels treballs de recerca de batxillerat becats enguany per la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar

– Els dos estudiants beneficiaris en aquesta setena edició són Bernat Porta Rojas, de l’Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, i Irma Masnou Colón, de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies.
– Amb aquesta acció, la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i dirigida per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona, promou la recerca científica entre els joves, a l’entorn de l’aigua i la natura de les Guilleries.
– Els ajuts consisteixen en un acompanyament tutoritzat per part de personal docent i investigador universitari, a més d’una dotació econòmica per sufragar les despeses relacionades amb la investigació.

Sant Hilari Sacalm, 6 de maig.-La qualitat de les aigües de les fonts de Sant Hilari Sacalm serà l’objecte d’estudi dels dos projectes de treballs de recerca de Batxillerat que aquest 2023 han obtingut un ajut de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. Aquesta càtedra està impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i dirigida per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Girona (UdG).

Bernat Porta Rojas, de l’Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, analitzarà la qualitat fisicoquímica i bacteriològica d’algunes fonts del municipi, i la compararà amb estudis previs per tal de valorar la situació actual en el context de canvi climàtic.  El seu treball serà tutoritzat per la professora del centre Cèlia Casellas Masgrau. Comptarà, també, amb l’assessorament científic de la Dra. Anna Menció Domingo, investigadora i professora del Departament de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona.

Per la seva banda, Irma Masnou Colón, de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, estudiarà com influeix la qualitat fisicoquímica de diferents aigües de Sant Hilari Sacalm en el creixement de diferents cultius vegetals quan són utilitzades com a aigua de reg. La seva tutora del centre serà la professora Sílvia Carbó Martí. La tutora de la universitat serà la Dra. Diana Elisa Jiménez de Santiago, del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

 

Els dos projectes beneficiaris dels ajuts han estat seleccionats d’entre tots els treballs presentats, procedents de diferents instituts de secundària de les comarques de la Selva i Osona. Porta i Masnou iniciaran els seus respectius projectes de recerca durant el curs vigent, 2022-2023, i el finalitzaran durant el curs 2023-2024, sota la tutorització de personal docent del seu centre. La tasca del personal investigador de les universitats vinculades a la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar consistirà en un assessorament científic al llarg de la realització del treball, durant el qual tindran la possibilitat de disposar d’equipament i de fer ús de les instal·lacions de recerca dels centres universitaris. A més, els ajuts comporten una dotació econòmica per a fer-se càrrec de despeses relacionades amb el projecte de recerca: 100 € per al centre d’educació secundària i 300 € per a l’alumne/a autor/a del treball.

 

 

Despertar vocacions investigadores

Els ajuts a Treballs de recerca de Batxillerat, que enguany arriben a la setena edició, tenen l’objectiu de despertar i potenciar les vocacions investigadores, promovent que les persones beneficiàries puguin desenvolupar una recerca en el seu entorn proper. S’hi poden presentar alumnes que estiguin cursant aquests estudis a qualsevol centre d’educació secundària i que vulguin orientar el seu projecte de recerca a l’àmbit territorial de les Guilleries i seguint les línies de treball de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar. Des del 2017, un total de deu noies i quatre nois de diferents centres educatius s’han beneficiat d’aquests ajuts.

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar té la finalitat de generar, difondre i transferir coneixement sobre el patrimoni natural de les Guilleries, centrant-se en el patrimoni natural relacionat amb l’aigua, el territori i la biodiversitat.