Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Text Shortcode

Jornada tècnica Guilleries 2023: “Estratègies d’adaptació de la jardineria urbana al canvi climàtic”
 
 
Presentació de la jornada. Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana. Alcalde de Sant Hilari Sacalm

La gestió dels espais verds de l’Àrea Metropolitana de Barcelona adaptada al canvi climàtic Sra. Dina Alsawi Abboud, Cap del Servei de Parcs. Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic. Àrea Metropolitana de Barcelona

Els reptes del reg urbà envers el canvi climàtic. Sr. Joan Gual Martí. Cap de Parcs i jardins. Ajuntament de Sabadell
 
Cap a una jardineria amb necessitats noves, econòmiques i ambientals el PDVU de Vic Sr. Jordi Boadas Mir. Cap del Servei de l’àrea de medi ambient de Vic

Un viver de producció d’espècies autòctones per al verd urbà? Una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Sr. Miquel Segarra Trepat. Cap de l’Àrea de Planters. Forestal Catalana, SA

 
  • Text Hover
JORNADES 2022

 
VI Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori Com minimitzar el risc d’un gran incendi forestal: del medi natural al nucli urbà
 
Presentació de la jornada. Il·lm. Sr. joan Ramon Veciana, alcalde de Sant Hilari Sacalm.
 
Es pot evitar un incendi forestal de 6a generació? Sr. Marc Castellnou, Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF). Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Generalitat de Catalunya.
 
Incendis, paisatge, ecologia i biodiversitat. Sr. Pere Pons, Universitat de Girona.
 
Sistemes d’autoprevenció d’incendis forestals Sr. Josep Maria Tussell, Consorci Forestal de Catalunya.
 
Urbanisme antiincendis: les franges perimetrals i parcel·les interiors en un nucli urbà. Sra. Maria Pipió, Àrea de Medi Ambient, Diputació de Girona.
 
Primers resultats d’assaig d’adaptació de la muntanya mnitjana al canvi climàtic (projectes LIFE MedAcc i LIFE MidMacc). Sr. Eduard Pla, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Univestitat Autònoma de Barcelona.
 
Silvopastura i prevenció d’incendis forestals a la demarcació de Girona. Sr. Guillem Canaleta i Sr. Jordi Bayés, Fundació Pau Costa.
 
  • Text Hover
  • Text Hover
JORNADES 2020

 
IV Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori Gestió sostenible de noves plagues (o no tan noves) a l’entorn periurbà 27 de febrer del 2020
 
-Presentació de la jornada. Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana, alcalde de Sant Hilari Sacalm.
-Dinàmica de poblacions de plagues invasores: el cas de les papallones. Sr. Albert Palou, Centre Tecnològic BETA, Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Presentació 1
-La distribució de les espècies exòtiques invasores i el desenvolupament de nous enfocaments per a la seva gestió. Sra. Isabel Pujadas, Servei de Sanitat Vegetal, DARP. Presentació 2
– El control de la processionària del pi i l’eruga defoliadora de l’alzina: calen tractaments sanitaris o també poden ser efectius canvis en la gestió silvícola? Sr. Jorge Heras, Servei de Sanitat Vegetal, DARP. Presentació 3
-Gestió integrada i avaluació d’eines de control de la papallona del boix . Sr. Jordi Senmartí, Control sostenible de plagues, Senplag. Presentació 4
-Noves propostes de lluita sostenible contra noves plagues: la vespa asiàtica. Sr. Roger Vila, Bionet. Presentació 5
  • Text Hover
JORNADES 2019

III Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori
Implantació de l’entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiversitat i sostenibilitat
8 de març de 2019
– L’arbre urbà, recurs de futur. Sr. Josep Selga, consultor en arboricultura. Presentació
– Ciutats saludables, foment de la biodiversitat. Sr. Àlex Puig, Vivers Ter. Presentació
– Insectes. Control de plagues i equilibri natural: com generar hàbitats pels insectes? Sr. Xavier Pons, Universitat de Lleida & Sra. Belén Lumbierres, Universitat de Lleida. Presentació
– Aus i altra fauna. Control de plagues i equilibri natural. Sr. Jordi Baucells, Biodiversitat.cat. Presentació
  • Text Hover
JORNADES 2018

II Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori
El control biològic com a eina de gestió de plagues en espais verds
1 de març de 2018 
– El control biològic en espais verds: conceptes i experiències. Sr. Xavier Pons, Catedràtic del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida. (Presentació Xavier Pons)
– Experiències de control biològic en espais verds a Catalunya. Sra. Judith Meseguer, enginyera tècnica agrícola i gerent de BioAcció. (Presentació Judith Meseguer)
– Experiències europees en control biològic en espais verds. Sr. Thibault Crance, BU Manager a Koppert Biological Systems. (Presentació Thibault Crance)
– Experiències de gestió integrada de plagues a Malgrat de Mar. Sra. Mònica Bedós, consultora en GIP Parcs i jardins de Adalia Gestió i Sr. Carles Garcia, responsable d’Espais Verds de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.(Presentació Malgrat de Mar)
  • Text Hover
JORNADES 2017

I Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori
Alternatives actuals i futures al glifosat en l’àmbit de la gestió municipal
16 de març de 2017
– Estat de la qüestió a Catalunya. Sr. Andreu Taberner, responsable de bones pràctiques fitosanitàries i cobertura vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
– Manteniment de les males herbes dels jardins sense glifosat. Com es pot fer? Què cal canviar? Sr. Carles Garcia, responsable del Servei d’Espais Verds de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Presentació
– Màquina deshidratadora. Sr. Joan Antoni Rodríguez, Ilaga-Oeliatec. Presentació
– Vinagre (àcid acètic). Sr. Antonio Albelda, BioEmpe. Presentació 
– Cremador infrarojos i altres opcions per a una lluita integrada contra les males herbes urbanes. Sr. Lluís Font, Servicentre. Presentació 
– Assessorament Gestió Integrada de Plagues. Deshidratadora i espuma. Sr. Jordi Senmartí, Senplag. Presentació