Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Ajuts

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca la quarta edició del Premi de Recerca Guilleries, corresponent a l’any 2022.  El premi s’atorgarà al millor projecte de recerca d’entre els presentats, que tracti sobre qualsevol de les temàtiques següents relacionades amb el patrimoni natural de les Guilleries: aigua, territori i biodiversitat.

Podran optar-hi els investigadors/es, a títol individual o col·lectiu, que presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la convocatòria. El premi està dotat amb 5.000 € i es disposarà d’un any per dur a terme la recerca proposada. El termini de recepció de la documentació per part de les candidatures participants restarà obert fins al dia 1 d’octubre de 2022.

Podeu consultar les Bases Convocatòria Premi Guilleries 2022 i descarregar el model d’imprès de sol·licitud per optar-hi.

0

Ajuts

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca la sisena edició dels Ajuts per a la realització de treballs de recerca per a estudiants de batxillerat. Els treballs han d’estar centrats en el patrimoni natural de les Guilleries i, preferiblement, fer referència a temàtiques d’aigua i natura. Podrà sol·licitar un ajut qualsevol estudiant que cursi el batxillerat en algun Centre d’Educació Secundària de Catalunya

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 400 € i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal docent i investigador de la UdG i la UVic-UCC

La sol·licitud i la proposta de projecte de recerca es poden presentar fins el dia 30 d’abril de 2022, inclòs.

Les Bases dels Ajuts per a treballs de recerca de batxillerat i la documentació necessària per a poder-hi optar, les trobareu als enllaços següents:

1) Bases ajuts Batxillerat Càtedra Aigua 2022
2) Imprès sol·licitud ajuts Càtedra Aigua 2022
3) Proposta projecte ajuts Càtedra Aigua 2022

Per a més informació:

catedraaqua@santhilari.cat / https://www.catedraaigua.cat / @Catedra_Aigua /@catedraaqua

0

Ajuts, Notícies
La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca els Premis Guilleries 2021 per afavorir la recerca sobre el patrimoni natural de les Guilleries. El premi s’atorgarà al millor projecte de recerca d’entre els presentats, que tracti sobre qualsevol de les temàtiques següents: aigua, territori i biodiversitat.

Podran optar-hi els investigadors/es, a títol individual o col·lectiu, que presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la convocatòria. El premi està dotat amb 5.000 €. Es disposarà d’un any per dur a terme la recerca proposada, prorrogable mig any més si la naturalesa del treball ho exigeix. El termini de recepció de la documentació per part de les candidatures participants restarà obert fins al 15 d’octubre de 2021.

Podeu consultar aquí la informació sobre els Premis Guilleries 2021 i descarregar l’imprès de Sol·licitud dels Premis Guilleries 2021
0

Ajuts

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca la cinquena edició dels Ajuts per a la realització de treballs de recerca per a estudiants de batxillerat. Els treballs han d’estar centrats en el patrimoni natural de les Guilleries i, preferiblement, fer referència a temàtiques d’aigua i natura.

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 400 € i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal docent i investigador de la UdG i la UVic-UCC

La sol·licitud i la proposta de projecte de recerca es poden presentar entre el 19 d’abril al 21 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Les Bases dels Ajuts per a treballs de recerca de batxillerat i la documentació necessària per a poder-hi optar, les trobareu als enllaços següents:

1) Bases ajuts Batxillerat Càtedra Aigua 2021_v1
2) Imprès sol·licitud ajuts Càtedra Aigua 2021
3) Proposta projecte ajuts Càtedra Aigua 2021

Per a més informació:

catedraaqua@santhilari.cat / https://www.catedraaigua.cat / @Catedra_Aigua /@catedraaqua

 

0

Ajuts, Notícies
El treball, liderat pel biòleg Vicenç Acuña i Salazar, avaluarà l’impacte de l’ús recreatiu de rius i rieres i com determinar-hi la seva capacitat de càrrega

El guardó vol promoure la recerca del patrimoni natural de les Guilleries en tres línies diferenciades: l’aigua, el territori i la biodiversitat

Els investigadors premiats rebran 5.000 euros i tindran un any per desenvolupar la seva recerca


Sant Hilari Sacalm, 29 d’octubre de 2020.-
Un projecte sobre la capacitat de càrrega de l’ús recreatiu de rius i rieres ha estat el guanyador de la 2a convocatòria del Premi de Recerca Guilleries, que atorga la Càtedra interuniversitària de l’Aigua, Natura i Benestar. Impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Girona (UdG),  la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, amb la col·laboració del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, convoca aquests guardons des del 2019, amb l’objectiu de promoure la recerca del patrimoni natural de les Guilleries en les temàtiques d’aigua, territori i biodiversitat.

El jurat, format per l’Alcalde de Sant Hilari Sacalm, el Director de l’Espai Natural de les Guileries-Savassona i els dos Codirectors de la càtedra, per unanimitat, ha atorgat el premi al projecte  Estudi de la capacitat de càrrega adaptativa de l’ús recreatiu de rius i rieres a les Guilleries. Causes, impactes i propostes de regulació d’una nova pressió sobre sistemes fluvials. Hi ha destacat el fet de tractar una problemàtica d’actualitat, la sobrefreqüentació del medi natural, que afecta de ple aquest territori i més enllà, i també el seu enfocament innovador i interdisciplinar.

El desenvoluparà un grup d’investigadors amb un gran nivell científic, vinculats a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, amb seu a Girona, dirigits per Vicenç Acuña i Salazar, Doctor en Biologia especialitzat en sistemes fluvials temporanis i en serveis ecosistèmics. L’acompanyen Josep Pueyo Ros, Doctor en Geografia Humana, i Mira Petrovic, Doctora en Ciències Químiques. Aquest treball pretén entendre: (1) els factors principals que expliquen l’activitat recreativa a rius i rieres a les Guilleries, (2) caracteritzar l’impacte d’aquesta activitat en la qualitat de l’aigua i la biodiversitat fluvial i (3) desenvolupar un mètode per a determinar-ne la capacitat de càrrega. Per fer-ho, emprarà informació de les xarxes socials per caracteritzar l’activitat recreativa (Twitter), les concentracions de contaminants seleccionats a l’aigua i la biodiversitat bacteriana per mitjà de seqüenciació genètica.

En aquesta 2a convocatòria del premi, s’hi han presentat un total de set propostes de temàtiques molt diferenciades. El jurat ha considerat que totes les propostes presentades tenien un nivell científic molt destacable. Així mateix, expressa el seu agraïment i reconeixement a tots els sol·licitants que s’han animat a presentar els seus projectes, malgrat el delicat context actual. Les valoracions atorgades a cadascun dels treballs s’indiquen a la taula següent:

Títol del treball

Originalitat i rellevància

Viabilitat

Adequació investigador

Afinitat  temàtica

Punts totals

Subproductes de desinfecció en aigües superficials

1,79

2,63

2,00

1,18

7,59

Capacitat de càrrega de l’ús recreatiu de rius i rieres

2,94

2,75

2,00

1,95

9,64

Estudi de la qualitat de les riberes

2,00

2,63

1,59

1,68

7,89

Identitat rural. Joventut, arrelament i renovació

2,66

2,09

1,63

1,90

8,28

Plàstics i estat ecològic en rius i rieres

1,83

2,56

1,58

1,88

7,84

Recerca de sirenis fòssils i estudi de paleoambients

1,71

2,38

1,94

1,21

7,24

Zones ruderals: Illes de biodiversitat

1,95

2,69

1,66

1,83

8,13

 

Els investigadors guardonats rebran una dotació de 5.000 euros per desenvolupar el seu treball -la meitat, a l’avançada- i tindran un període màxim d’un any a partir de la data de la concessió per dur-lo a terme. Finalment, el treball veurà la llum en el marc d’una col·lecció de publicacions de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

A continuació podeu veure la resolució del Premi Guilleries 2020 signada

Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar

Centre Aqua

Zona Industrial Mas Garriga, s/n. 17403 Sant Hilari Sacalm (la Selva). Tel. +34 972 98 19 10

catedraaqua@santhilari.cat / https://www.catedraaigua.cat / @Catedra_Aigua / @catedraaqua

 

0

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca el Premi de Recerca Guilleries 2020 per afavorir la recerca sobre el patrimoni natural de les Guilleries. El premi s’atorgarà al millor projecte de recerca d’entre els presentats, que tracti sobre qualsevol de les temàtiques següents: aigua, territori i biodiversitat.

Podran optar-hi els investigadors/es, a títol individual o col·lectiu, que presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la convocatòria. El premi està dotat amb 5.000 €. Es disposarà d’un any per dur a terme la recerca proposada, prorrogable mig any més si la naturalesa del treball ho exigeix.

El termini de recepció de la documentació per part de les candidatures participants restarà obert fins el 15 d’octubre de 2020, i el guanyador es farà públic abans del 2 de novembre a través de la web de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (www.catedraaigua.cat).
El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les institucions que donen suport a l’entitat convocant: l’Alcalde de Sant Hilari Sacalm o la persona en qui delegui, els dos directors de la Càtedra de l’Aigua (UdG i UVic-UCC), i el President del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Així mateix, a títol consultiu, el jurat comptarà també amb fins a tres experts reconeguts en els diversos camps relacionats amb els projectes presentats. El treball premiat serà publicat posteriorment dins de la futura col·lecció “Guilleries, Aigua i Territori” de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

Podeu descarregar les bases del premi i la sol·licitud aquí:
PremiGuilleries2020_Bases
PremiGuilleries2020_Sollicitud
Consulta el fulletó de Premis Guilleries 2020
0

Ajuts, Notícies

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca cada any aquests ajuts, que tenen per objectiu incentivar la investigació científica entre estudiants de batxillerat que enfoquin els seus treballs a l’estudi del patrimoni natural i cultural de les Guilleries, en especial aquells relacionats amb l’aigua i la natura. La dotació econòmica de cada ajut és de 300€ per a l’estudiant i 100€ per al seu institut. Cada projecte, a més, compta amb el recolzament d’un professor o investigador d’universitat, que realitza tasques d’assessorament i seguiment científic de la recerca.

 

En Josep Farrés Palomeras, de l’Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, durà a terme un “Estudi de la contaminació per radó a Sant Hilari Sacalm”. La tutora acadèmica serà Maria Tomàs Vives, i el tutor de la universitat serà el Dr. Carles Roqué i Pau, del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona.

 

La Maria Aguilera Masnou, de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, estudiarà “Els microplàstics a la riera d’Osor”. La tutora acadèmica serà Susanna Vilar Bassó, i comptarà amb la tutorització de la Dra. Meritxell Abril Cuevas i el Dr. Lorenzo Proia, del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

 

Des de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, volem expressar el nostre l’agraïment a tots i totes les estudiants que s’han animat a presentar el seu projecte en un moment de trasbals com han estat els darrers mesos del curs 2019/20, així com als respectius tutors acadèmics i equips directius dels instituts que els han donat suport.

Podeu consultar la resolució de l’ajut aquí: Resolució_AjutsBatxillerat_CàtedraAigua_2020

0

A continuació es troben disponibles per a la consulta les presentacions dels treballs guardonats l’any 2019. Els dos treballs estan enfocats en el patrimoni cultural i natural de les Guilleries, en especial aigua i natura del parc.

 

–   “Dinamització turística de la Font Picant de Sant Hilari Sacalm”, de l’estudiant Alba Crehuet Font (Institut Montsoriu, Arbúcies). Treball tutoritzat per la Dra. Neus Crous i la Dra. Sílvia Aulet de l’Institut de Recerca en Turisme, i del Departament de Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona. PRESENTACIÓ ALBA

 

–   “Estudi de la responsabilitat social corporativa de diferents empreses embotelladores d’aigua de les Guilleries”, de l’estudiant Anna Rosell Torres (Institut Anton Busquets i Punset, Sant Hilari Sacalm). Treball tutoritzat per la Dra. Jesica Ana Menendez Signorini de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. PRESENTACIÓ ANNA

Recordeu que per la convocatòria d’enguany teniu fins el 31 de maig 15 de juny per presentar propostes. Per veure les bases de la convocatòria del 2020 cliqueu aquí.

0

*Termini de presentació de sol·licituds prorrogat fins al 15 de juny*

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca la tercera edició dels Ajuts per a la realització de treballs de recerca centrats en el Patrimoni Natural i Cultural de les Guilleries, i en especial els referits a temàtiques d’aigua i natura, per estudiants que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat.

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 400 € i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal docent i investigador de la UdG i la UVic-UCC. . 

La sol·licitud, junt amb la proposta de projecte de recerca, es poden presentar fins el 31 de maig 2020. 15 de juny 2020.

Tota la documentació necessària, així com les Bases dels Ajuts, la trobareu en els següents arxius:
Ajuts secundaria-2020
Proposta-de-projecte-2020
Impres-de-sollicitud-ajuts-secundaria-2020
0

Ajuts
La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca per primer any els primers Premis de Recerca Guilleries, per a investigadors que vulguin desenvolupar projectes d’investigació en aqust àmbit territorial. . 

L’objectiu d’aquests premis és promoure la recerca sobre el patrimoni de les Guilleries en tres línies de treball diferents: l’aigua, el territori i la biodiversitat. Els investigadors i investigadores participants, ja sigui a títol individual o com a grup o col·lectiu, hauran de presentar-hi un projecte per a la realització d’una recerca relacionada amb alguna d’aquestes temàtiques. Els guanyadors rebran una dotació de 5.000 euros per desenvolupar el seu treball i tindran un període màxim d’un any a partir de la data de la concessió per dur-lo a terme, malgrat que aquesta durada podrà ser flexible en cas que la naturalesa del treball ho exigeixi. 

El termini de recepció de la documentació per part dels participants estarà obert fins el 15 d’octubre, i el veredicte del jurat es farà públic abans del 12 de novembre a través de la web de la Càtedra de l’Aigua. El jurat l’integren un representant de cadascuna de les entitats que donen suport als premis de Recerca: l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Hilari, els dos directors de la Càtedra de l’Aigua (UdG i UVic-UCC), un representant del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i tres experts reconeguts en els diferents camps relacionats amb els projectes presentats. Es preveu que el treball premiat es publiqui dins una col·lecció de la Càtedra de l’Aigua que es dirà “Guilleries, aigua i territori”. 

Bases dels Premis Guilleries 2019
Imprès de sol·licitud

Resolució Convocatòria 2019
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS