Projectes

Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm


Sant Hilari Sacalm és un municipi que sempre ha estat lligat a l’aigua i especialment a les fonts. Des del s. XVIII l’aigua ha esdevingut un dels motors econòmics del poble, amb l’aprofitament de l’aigua de la font Picant, o més recentment, de la font Vella i la Font d’Or, tant per a ús terapèutic i turístic a través dels balnearis, com també per a l’envasament i comercialització de la seva aigua. A més, gràcies a la geologia, l’orografia i el clima de les Guilleries, les surgències d’aigua són tan abundants, que Sant Hilari Sacalm també és conegut com el poble de les cent fonts. Tot i això, una part d’aquestes fonts s’ha malmès, i algunes d’elles s’han assecat o perdut.

Per aquest motiu es va plantejar la necessitar d’elaborar un Catàleg de fonts del terme municipal de Sant Hilari Sacalm que avalués l’estat actual de les fonts, en fes una categorització i en permetés una posterior valorització a nivell patrimonial. En aquest sentit, els objectius específics d’aquest catàleg han estat:  a) inventariar i documentar les fonts del municipi; b) avaluar el seu estat de conservació; c) identificar les característiques principals de les fonts; d) classificar les fonts en funció de variables hidràuliques, hidrogeològiques i hidroquímiques; e) recopilar el material d’interès patrimonial (tant natural com cultural); i, f) elaborar una base de dades que pot ser utilitzada i actualitzada de manera contínua.

Els resultats obtinguts a través d’aquest estudi són consultables en format de memòria i annexos en els documents següents:

1 – Memòria
2 – Annex-A: Llistat de fonts
3 – Annex B1 i B2: Mapes de situació de les fonts (I)
4 – Annex-B3: Mapes de situació de les fonts (II)
5 – Annex-C: Dades hidroquímiques de les fonts
6 – Annex-D: Recull de poemes i cançons

La base de dades generada també es pot consultar a la següent link:
>>> Base de dades de les fonts <<<
– Usuari: Visitant
– Contrasenya: Visitant

Aquest projecte ha estat coordinat per la  Càtedra de l’Aigua, s’ha realitzat en el Centre de Geologia i Cartografia Ambiental  de la Universitat de Girona durant el 2018, i ha estat finançat per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, el Consorci del Ter, Aigües Ter-Llobregat i la Universitat de Girona.