Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Notícies

La primavera de l’any 2023, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a proposta de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, va dur a terme un mostreig de l’estat ecològic del torrent de la Font Picant, afluent de la riera d’Osor (conca del riu Ter).
El seu propòsit va ser avaluar-hi l’evolució de l’estat ecològic del torrent després de les millores dutes a terme al tram soterrat al seu pas pel nucli urbà de Sant Hilari Sacalm (les Guilleries, la Selva) l’any 2021, també, amb l’objectiu d’avaluar el possible impacte de l’abocament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) en aquest curs fluvial. El mostreig es va fer aigua avall del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm aigua amunt i avall de l’abocament de l’EDAR del municipi.
En els dos trams estudiats la qualitat del bosc de ribera és bona a tots els trams estudiats. Mostra una bona cobertura d’arbres i presència d’espècies vegetals autòctones. En algun tram hi destacat la presència d’espècies vegetals al·lòctones i poca connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent.
En destaca, en negatiu, que tota la zona de ribera estava recoberta per una quantitat enorme de tovalloletes. Cal tenir en compte que la riera de la Font Picant va patir una forta crescuda el dia 24 de maig després d’una forta tempesta, que va descarregar fins a 73 L/m2 acumulada en 24h, i una punta màxima de més de 31 L/m2 en 60 minuts. Aquesta podria ser la causa del sobreeiximent dels col·lectors d’aigua municipals o de la mateixa depuradora.

La qualitat biològica de l’aigua obtinguda a partir dels mostreigs de macroinvertebrats aquàtics i el càlcul de l’índex biològic IBMWP, basat en els macroinvertebrats aquàtics, mostra una qualitat dolenta als dos trams avaluats.

Per tot això, el torrent de Font Picant, l’any 2023, presenta un estat ecològic global dolent, tant aigua amunt com aigua avall de l’abocament de l’EDAR Sant Hilari Sacalm, amb uns nivells de qualitat de l’aigua basats en els macroinvertebrats aquàtics molt inferiors als de l’any anterior. Tot plegat apunta que podria ser el resultat d’una combinació de dos factors:

• la sequera acumulada de dos anys molt eixuts
• l’aiguat del 24 de maig, que va rentar la llera i els macroinvertebrats no van tenir temps suficient per recuperar-s’hi.

Així doncs, l’estudi va concloure que la qualitat ecològica del torrent de la Font Picant tenia una tendència positiva fins l’any 2022 i seria bo veure si la disminució d’enguany es deu al rentat de l’aiguat o si es deu a altres factors.
La qualitat de l’aigua aigua avall del nucli urbà de Sant Hilari, abans de l’abocament de l’EDAR, torna a ser inferior al tram situat aigua avall de l’EDAR: caldria comprovar si les accions fetes per minimitzar-hi els abocaments de clavegueram desconnectat o en mal estat, al llarg del seu soterrament al nucli urbà de Sant Hilari, es poguessin haver malmès.
Per últim, l’estudi aconsella prendre mesures, possiblement d’informació a la població, per reduir l’ús de tovalloletes i altres residus plàstics o de materials no biodegradables: hi augmenta la presència de residus sòlids procedents dels sobreeixidors, detectats al tram d’aigua avall de l’abocament.

0