Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca dos ajuts per a la realització de treballs de recerca referents al Patrimoni Natural i Cultural de les Guilleries, i en especial els referits a temàtiques d’aigua i natura, per estudiants que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat.

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 500€ i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal investigador i docent de la UdG i la UVic-UCC. El lliurament de les sol·licituds s’ha de realitzar entre els dies 1 i 15 de maig de 2017. 


Ajuts secundària
 Impres_sol·licitud
 Proposta de projecte
 Resolució Ajuts

0