Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

La Càtedra realitza una presentació sobre les fonts, com a elements del patrimoni natural i cultural i els seus aspectes principals a l’hora de gestionar-les, protegir-les i recuperar-les.

Aquesta reunió és el principal fòrum de discussió i difusió del patrimoni geològic a nivell espanyol i ha comptat amb més d’un centenar d’experts, que han presentat les últimes novetat referides a la gestió d’aquest patrimoni mitjançant més de 60 comunicacions.http://patrimoniogeologico.biosferamenorca.org/publicacions/verpub.aspx?Id=1290

0